مجله ایرانیان کانادا و آمریکا | پلاک ۵۲ - Page 76

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: مجله ایرانیان کانادا و آمریکا

دوربرگردان, شهرام خان از فرنگ برگشته, طنز

همه چیز درباره مهاجران مزدکی 

من هم تازگی و با مهاجرت خانوادهی صمیمیترین دوستم به کانادا از امروز به جمع شما پیوستم. خب خیلی هم عجیب بود که من به این سن رسیده بودم و از بین اطرافیانم کسی مهاجرت نکرده بود.

خاطرات یک مددکار اجتماعی, فرهنگستان

خاطرات یک مددکار اجتماعی – داستان حلیمه (قسمت اول) 

در مرکز ما زنان آسیب دیده اجتماعی در کنار هم زندگی می کردند و مهارت های زندگی و کاری یاد می گرفتند . مثل اعضای یک خانواده هر کدام یک مسئولیتی داشتند ، بعضی ها آشپزی می کردند ، بعضی ها به نظافت عمارت می پرداختند.