پاپ کورن | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: پاپ کورن

پاپ کورن, تماشاخانه

فیلم تیاتر من از کجا، عشق از کجا 

این نمایش که برگرفته از اشعار فروغ فرخزاد است، به زندگی این شاعر معاصر می‌پردازد. پری صابری در این نمایش بیشتر به جنبه اجتماعی زندگی این شاعره توجه دارد و اشعار دو دفتر  تولدی دیگر  و  ایمان بیاوردیم به آغاز فصل سرد  را دستمایه آخرین تئاتر خود قرار داده است.

پاپ کورن

فیلم تیاتر رویای یک نیمه شب تابستان 

رویای یک شب نیمه تابستان یک کمدی است که توسط ویلیام شکسپیر ج نوشته شده است. ۱۵۹۵ یا ۱۵۹۶. این نمایش در آتن اتفاق می افتد و شامل چندین داستان فرعی است که حول ازدواج تزئوس و هیپولیتا می چرخد. یک زیرمجموعه درگیری بین چهار…

پاپ کورن

فیلم تیاتر بالاخره این زندگی مال کیه؟ 

برایان کلارک پرسش «بزرگی» را درباره زندگی پیش می‌کشد – پرسشی که از محدوده موقعیت مشخصی که نمایشنامه توصیف می‌کند فراتر می‌رود: آیا من اراده آزاد دارم – چه کسی می‌داند که چه چیزی برای من مناسب‌تر است – آیا من مناسب‌ترین شخصی هستم که می‌تواند تشخیص دهد چه کاری را می‌توانم یا نمی‌توانم انجام دهم؟

پاپ کورن, تماشاخانه

فیلم تیاتر سیزیف 

نمایش سیزیف اقتباسی از افسانه سیزیف آلبر کامو است؛ افسانه‌ای مربوط به دوران یونان باستان که در آن سیزیف بخاطر گردن فرازی در برابر خدایان، حیله‌گری و خود بزرگ‌بینی توسط زئوس به مجازاتی صعب محکوم شد.

پاپ کورن, تماشاخانه

فیلم تیاتر شرقی غمگین 

من اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم، فهرست کارهایی که باید انجام میدادم را بر نمی داشتم؛ بجاش فهرست نبایدها رو بر می داشتم… فهرستی که تو جزو اون بودی، باید می بودی، واسه من نباید بودی که کاشْ باید بود…