پاپ کورن | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

دسته: پاپ کورن

پاپ کورن

ریچارد دوم 

«ریچارد دوم» ترکیبی است از دوگانه «شاه – دلقک» و «شاه تراژیک»؛ پس می تواند به جای جنگ، کارناوال راه بیندازد. در نمایشنامه، بارها از مردم و نقششان صحبت می شود. مانند جایی که بالینبروک خود را از آنان می داند و مردم برایش هورا می کشند. هرچند روی صحنه مردم به شکل توده ظاهر نمی شوند، اما حضورشان حس می شود؛ پس قالب اجرایی کارناوال شکل مناسبی است برای اعلام حضور آنان.

پاپ کورن

تونل 

«تونل»  ساخته سیامک احصایی و براساس نمایشنامه فارس باقری به ظاهر داستان آدم‌هایی است که تلخی جنگ کامشان را در هم کشیده و اکنون در جنون ناشی از این دوتایی قربانی/قربانی کننده در پی ذم این پدیده شوم می‌باشند.

پاپ کورن

اپرای عروسکی عشق 

شیخ صنعان چند شب پیاپی در خواب می بیند که از مکه به روم رفته و بر بتی، مدام سجده می کند. پس از تکرار این خواب در شبهای متوالی، او پی می برد که مانعی در سر راه سلوکش پیش آمده و زمان سختی و دشواری فرا رسیده است.

پاپ کورن

جاده، مونولوگ چهارم 

بیماری آبله مرغان می‌تواند یک تا دو روز قبل از پیدایش دانه‌های پوستی در فرد مبتلا منتقل شود و فرد مذکور تا زمانی که گسترش دانه‌های پوستی متوقف شود و روی آنها با دلمه‌های خشک بسته شود که این اتفاق معمولا پنج روز بعد از شروع آنها روی می‌دهد. از تماس و تردد در جامعه باید پرهیز کند و…

پاپ کورن

الکترا 

“آگاممنون” و “منلائوس” برای جنگ به شهر تروا رفته بودند. پیش از آنکه سپاه یونان از دماغه اولیس عبور نمایند، آگاممنون ناگزیر شد دختر خود “ایفی ژینی” را در پیشگاه “آرتمیس” خدای یونانی قربانی کند تا وی باد مساعد بفرستد و کشتی ها بسلامت از دماغه عبور کنند.