هوشنگ توزیع

کارگاه تئاتر درمانی

JANUARY 7&8 , 2020

5 PM

NORTH VANCOUVER

این کارگاه  برای علاقمندان به تاتر و بازیگری است اما هر انسان ‌امروزی اعم از آدم‌های معمولی، پزشکان، وکلا، فروشندگان، معلمان و اصولا هر کس که در اجتماع با آدم‌های دیگر در ارتباط است، نیازمند تکنیکی است که ارتباط او را با دیگران بهبود ببخشد و آنرا ساده تر کند.
از این‌گذشته آشنایی با هنر بازیگری و تئاتر می‌تواند نوعی تفریح روانی برای هر کس باشد و در زندگی روزمره اش معنایی لطیف تر و عمیق تر بوجود بیاورد و‌ احیانا‌ نوعی  درمانگری باشد.