شهرام شهیدی راستش مجبور شدم نامزدی ام با جسیکا را به هم بزنم. نه به خاطر این که سالن‎های برگزاری مراسم به خاطر کرونا تعطیل بودند. نه. داس…