باغ موزه نگارستان یا قصر نگارستان به دستور فتحعلی شاه قاجار به عنوان یک عمارت ییلاقی و حکومتی خارج از محدوده دارالخلافه تهران شاخته شد.