پانزدهم ماه آگوست از سوی جامعه جهانی فعالان حقوق حیوانات (ISAR)، به عنوان روز جهانی حمایت از حیوانات بی سرپرست نام گذاری شده است.