ماندانا شهدادیان قلعه بیاضه: استان یزد در مرکز ایران قرار گرفته است, این استان از شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقی به استان خراسا…