در این رمان که در قرن هفدهم میلادی در شهر زیبا و افسانه ای اصفهان می گذرد. با دختری ۱۴ ساله مواجه ایم که پس از درگذشت پدرش به اجبار نزد عمویش زندگی می کند.عموی او طراح فرشی ثروتمند در دربار صفوی است.