کمیک_استریپ | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: کمیک_استریپ

بی بی جان - قسمت نهم
داستان های مصور بی بی جان, طنز, طنز تصویری

بی بی جان – قسمت نهم 

تصویرسازی : حمید سهرابی بی بی جان بی خبر از همه جا در خانه قدیمی خود روزگار را به آرامی می گذراند، که پستچی نامه ای برای او می آورد. این نامه از طرف نوه اوست که با همسر و فرزندانش در ونکوور زندگی می…

داستان مصور بی بی جان - قسمت هشتم
داستان های مصور بی بی جان, طنز, طنز تصویری

بی بی جان – قسمت هشتم 

تصویرسازی : حمید سهرابی بی بی جان تک و تنها در پلاک ۵۲ نشسته بود که پستچی در خانه اش را می زند. سال های سال است که دختر و داماد بی بی به کانادا مهاجرت کرده اند و بی بی جان در بی خبری…

داستان مصور بی بی جان - قسمت هفتم
داستان های مصور بی بی جان, طنز, طنز تصویری

بی بی جان – قسمت هفتم 

تصویرسازی : حمید سهرابی بی بی جان تک و تنها در پلاک ۵۲ نشسته بود که پستچی در خانه اش را می زند. سال های سال است که دختر و داماد بی بی به کانادا مهاجرت کرده اند و بی بی جان در بی خبری…

بی بی جان - قسمت ششم
داستان های مصور بی بی جان, طنز, طنز تصویری

بی بی جان – قسمت ششم 

تصویرسازی : حمید سهرابی بی بی جان تک و تنها در پلاک ۵۲ نشسته بود که پستچی در خانه اش را می زند. سال های سال است که دختر و داماد بی بی به کانادا مهاجرت کرده اند و بی بی جان در بی خبری…

داستان مصور بی بی جان - قسمت پنجم
داستان های مصور بی بی جان, طنز, طنز تصویری

بی بی جان – قسمت پنجم 

تصویرسازی : حمید سهرابی بی بی جان تک و تنها در پلاک ۵۲ نشسته بود که پستچی در خانه اش را می زند. سال های سال است که دختر و داماد بی بی به کانادا مهاجرت کرده اند و بی بی جان در بی خبری…

بی بی جان - قسمت دوم
داستان های مصور بی بی جان, طنز, طنز تصویری

بی بی جان – قسمت دوم 

تصویرسازی : حمید سهرابی بی بی جان تک و تنها در پلاک ۵۲ نشسته بود که پستچی در خانه اش را می زند. سال های سال است که دختر و داماد بی بی به کانادا مهاجرت کرده اند و بی بی جان در بی خبری…