نخست وزیر جاستین ترودو امروز چهارشنبه ۱۵ آپریل ، سخنان روزانه خود را با اعلام اینکه تسهیلات و کمک های بیشتری برای مردم درنظر گرفته شده و …