کرونا در کانادا | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: کرونا در کانادا

ترس از مالیات سنگین، باعث هجوم واکسن‌گریزان برای تزریق واکسن شد
کیوسک۴۲

ترس از مالیات سنگین، باعث هجوم واکسن‌گریزان برای تزریق واکسن شد 

به گزارش CBC، مقام‌های بهداشتی اعلام کردند که برنامه استان کبک کانادا برای اعمال مالیات سنگین بهداشتی روی افراد واکسینه نشده که بخش بزرگی از بستری‌های کرونا را تشکیل می‌دهند، باعث شد تا تعداد زیادی از افراد واکسینه نشده برای تزریق واکسن اقدام کنند. به…