تصویرسازی: حمید سهرابی بی بی جان در پلاک ۵۲ تک و تنها نشسته بود که پستچی برای او نامه ای می آورد. نامه از طرف نوه بی بی جان که در کانادا سکونت دارد نوشته شده…