بیل گیتس تاکنون کتاب‌های زیادی برای مطالعه معرفی کرده است. در ادامه‌ی این مطلب ۵ عنوان از کتاب‌های پیشنهادی بیل گیتس را معرفی کرده‌ایم.