خبرگزاری روییتر خبر داده است که هند از نوع جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام گاما پلاس پلاس رونمایی کرده است. گفته می شود که این ویروس قبل از ورود به بدن بیمار او را می کشد!