پیشنهاد تاتر | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: پیشنهاد تاتر

پاپ کورن

شیطونی، تراژدی شهر تهران 

نمایشنامه «شیطونی»  جزو آن دسته از نمایشنامه‌هایی است که نویسنده آن، مسائل جامعه و اجتماع پیرامونی اینجایی و اکنونی را نشان می‌دهد.  مهدی کوشکی نویسنده‌ای دغدغه‌مند است و با تسلط لازم و کافی دست به خلق نمایشنامه می‌زند.