“آیامی‌دانستید که در کانادا می‌توان به شیوه‌ای کاملا صحیح و بدون نگرانی پول‌شویی کرد؟