مزوتراپی توسط دکتر پیستور فرانسوی در سال ۱۹۵۲ ابداع شد. مصریان حدود هزار سال پیش روی پوست روغن می ریختند و به پوست سوزن های متعدد وارد می‌کردند و اعتقاد داشتند جذب پوستی بهتری ایجاد می کند. ولی این روش اثربخشی مناسبی نداشت.