اسپورتیکو که یک رسانه دیجیتال درباره اقتصاد و صنعت ورزش است یک رده‌بندی جدید از ۲۵ ورزشکار پردرآمد تاریخ منتشر کرده است که نشان‌ می‌دهد برخی از ورزشکاران “میلیاردر” هم شده‌اند.