اشاره : نام ویروس کرونا جدید یا Covid-19 برای اولین بار در اواخر ماه دسامبر سال گذشته از ووهان چین به گوش رسید. شاید در ابتدا پیش بینی نم…