خبر مهم نخست وزیر ترودو، اقدام دولت در تسهیل کردن دریافت وام اضطراری ۴۰،۰۰۰ دلاری برای کسب و کارهای کوچک بود