نخست وزیر جاستین ترودو امروز چهارشنبه ۲۲ آپریل، سخنان روزانه خود را با اعلام اینکه در حادثه مرگبار تیراندازی در نوا اسکاشیا حداقل ۲۲ نفر…