نخست وزیر جاستین ترودو امروز دوشنبه یازدهم ماه می ، سخنان روزانه خود را با اشاره به اینکه هفته جهانی پرستار را در پیش رو داریم، از خدمات …