طی سال‌ها، سخنوران بزرگ زیادی در مناظره‌های اتحادیه آکسفورد صحبت کرده‌اند، این هفته اما، یک موتور هوش مصنوعی به سخنرانان اصلی اضافه شده بود.