فیتونیا از گیاهان آپارتمانیِ زینتی و همیشه سبز، بومی جنگل‌های پُرباران کلمبیا، پرو، اکوآدور، بولیوی و شمال برزیل است.