یک لنگه از کفش ابریشمی متعلق به «ماری آنتوانت» آخرین ملکه فرانسه که در جریان انقلاب فرانسه اعدام شد در یک حراجی به فروش رفت. به گزارش ایسنا و به نقل از فرانس۲۴، یک لنگه کفش ابریشمی سفید متعلق به ماری آنتوانت آخرین ملکه فرانسه…