اشاره :سال ۲۰۰۶ گروهی پا به عرصه وجود گذاشت به نام «دنگ شو» که با خود شیوه‌ای جدید از تولید ترانه فارسی را به ارمغان آورد. این گروه با آن…