با جمعی از دوستان در پاریس توی کافه‎ای زیرزمینی روبروی مولن‎روژ نشسته بودیم و گپ می‎زدیم. بحث سر اپلیکیشن های جدید بود.