به گزارش پلاک۵۲، آخرین اثر فرهاد فخرالدینی با عنوان  هفت اقلیم  به سفارش کمیسیون ملی یونسکو – ایران در آخرین مراحل تولید قرار دارد.