مستند سینمایی  عشقِ پرسپولیس  بعد از یک پروسه طولانی در برنامه ریزی، هماهنگی برای تولید و تصویربرداری به مرحله تدوین و صداگذاری رسید.