این مسابقه توسط مرکز هنر و خلاقیت بنف کانادا برگزار می شود. قالب مسابقه photo essay است.