در دوره معماری مدرن که در ایران بیشتر با عنوان معماری معاصر شناخته می شود. معماران زیادی که چند تن از آنها در خارج از ایران تحصیلات خود را گذرانده بودند، کار و فعالیت خود را آغاز کردند. در ادامه این مقاله به معرفی 6  معماران زن ایرانی که نامشان در تاریخ معماری جاوادان است، می پردازیم.