مشکلات فرهنگی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: مشکلات فرهنگی

ادبیات ایران و جهان, از پیله تا پرواز, طاقچه, فرهنگستان

چنین کنند بزرگان : قسمت دوم 

افراد بی شماری با یک کوله پشتی؛ یا یک دوچرخه دور دنیا را گز می کنند و کک شان هم نمی گزد؛ اما من و همه ی آنان که در دهه های ۵۰ یا قبل از آن به دنیا آمده باشند، می دانیم که خانواده ی جوانانی که مشمول خدمت سربازی شده بودند، خداخدا می کردند که فرزندشان به شهر غریب اعزام نشود.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

خانه تکانی در شخصیت ایرانی 

تا هنگامی که تحولی عمیق در شخصیت غیر دمکرات ما ایرانیان صورت نپذیرد، فرق چندانی ندارد، کدام گروه در ایران به قدرت برسد، که هر گروه با باورها و ایدئولوژی ها و اسم و لباس متفاوت، رفتار یکسانی را از خود نشان خواهد داد.

ادبیات ایران و جهان, از پیله تا پرواز, طاقچه, فرهنگستان

چنین کنند بزرگان 

چه بسا که اگر همان آدم های قدیمی، امروز، همان حرف ها را می زدند، برمی آشفتیم و به مناظره و مباحثه و مجادله برمی خاستیم؛ اما چون آن ها دیگر نیستند و به عبارتی دست شان از دنیا کوتاه است و پشت سر مرده هم نباید حرف زد، حرف شان را دربست می پذیریم.

سرمقاله

اینها سلبریتی نیستند!! 

در جوامع توسعه یافته، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان و آن هایی که به سطح بالاتری از تاثیر گذاری در جامعه می رسند، مسئولیت اجتماعی بسیار سنگینی بر دوش خود احساس می کنند و سعی می کنند تا با رفتار و گفتار خود در حد توان در خدمت سلامت جامعه قدم بردارند در غیر اینصورت، جامعه خودش آن ها را حذف می کند.