پانتومیم یا ادابازی  (Pantomime)، به اجرای نمایش بی‌کلام فقط با استفاده از حرکات بدن گویند.سرآغاز آن را باید از روم باستان و نمایش‌های آکروباتیک که توسط رقصنده ای ماسک دار به نام پانتو میموس مشهور بود، دانست.