هرسال با شروع فصل تابستان، خط تولید محصولات خانگی، با شعار “ما خودکفاییم”، کلید می خورد. مدیریت پروژه های تابستانه اغلب به عهده ی مادر است.