محققان موفق به ابداع یک نسخه پیشرفته از ماسک‌ها شده‌ اند که بوی بد دهان را نیز از بین می برد.