نخست وزیر جاستین ترودو امروز سه شنبه ۲۸ آپریل، سخنان روزانه خود را با تشکر از کسانی که جویای حال ماد او بودند شروع کرد و گفت که با مادرش …