گپ و گفت با رعنا منصور: بدون شک رعنا منصور یکی از هنرمندان ممتاز و تاثیرگذار در موسیقی امروز ما است. هنرمندی که با صدای قوی و تسلطی که به…