یکی از سنت‌های خوب یلدا ، تفأل‌زدن به دیوان حضرت حافظ است. برای همین در پلاک 52 از همه خواستیم یک به یک نیت کنند و فالشان را از حضرت حافظ…