شعر نوروز | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: شعر نوروز

بهاریه
طاقچه۴۴

بهاریه 

نمی دانم چرا و چه طور ناگهان در رونمایی کتاب شعر «بهرام خاراباف» و در آخرین دهه ی سال ۱۴۰۰، ناگهان بحث مان رفت سوی تعهد و عدم تعهد در ادبیات و هنر؛ اما خیلی زود یادم آمد، که نه من و نه دیگر اهالی…