در اواخر دهه پنجاه میلادی در سینمای فرانسه شاهد جوش و خروش نسلی جدید بودیم که با چهارصد ضربه اثر فرانسوآ تروفو اعلام وجود کرد.