سینا کاکاوند در سال ۱۳۶۵ در تهران در خانواده ای ورزشکار و علاقمند به موسیقی به دنیا آمده است.