با اعتماد به نفس زیاد یک هواپیما را به مبلغ ۲۰۰۰ دلار دربست اجاره و آن مبلغ را به تعداد صندلی­ هایش تقسیم کردم ­