سبک های معماری | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: سبک های معماری

حیات خلوت

با طراح سر در دانشگاه تهران آشنا شوید 

با یک بررسی اجمالی می توان گفت که از میان معروف ترین و بهترین دانشگاه های دنیا، دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که از طریق یک بنای فرهنگی سمبلیک با مهندسی پیچیده، پیام های ویژه معنوی، علمی و فرهنگی را به مخاطبان خود می دهد.