– هانی . به مناسبت سال نو بهتر نیست یک ذره در اجرای سفت و سخت این رژیم غذایی تخفیف بدیم؟ – عزیز تنبلم . مثلا چی کار کنیم؟ – مثلا یک چیز ک…