در سال 2022 روی چه چیزی تمرکز خواهید کرد؟ برنامه ها و جاه طلبی های دیگر شما هر چه باشد، یکی از آنها باید شادتر بودن  باشد. سال‌های همه‌گیری 2020 و 2021 سخت بوده‌اند و قطعا همه ما به شادی بیشتر احتیاج داریم.