ریشه مشکلات فرهنگی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: ریشه مشکلات فرهنگی

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

خانه تکانی در شخصیت ایرانی : دموکراسی یاد گرفتنی است 

دموکراسی قبل از آن که یک روش حکومتی و یا سیستم سیاسی باشد، یک فرهنگ است وپروسه تاریخی است که باید سیر تکاملی خود را طی کند. هیچ کشوری یک شبه دموکرات نمی شود. در حقیقت انسان های دموکرات هستند که جامعه را دموکرات می کنند.

تئوری های نارنجی, فرهنگستان

تاثیر یا تسلط، مساله این است 

تسلط را می‌توان بر کسی یا کسانی غلبه کردن، چیرگی یافتن و مسلط شدن یا سلطه پیدا کردن، تعبیر داشت. هژمونی واژه دیگری به همان معنای تسلط است که معمولا در علوم سیاسی به‌ کار برده می‌شود.

اخبار اجتماعی, کیوسک

نود سالگی قانون ازدواج، از رضا شاه تا امروز 

در روزگاری که صحبت از  ایران نوین  بود و رضا شاه به دنبال پایه‌گذاری نهادهای مدرن و ایجاد نظمی نوین در ایران بود و خبرهایی از ساخت راه‌آهن جنوب به شمال، تاسیس  ارتش‌نوین  یا دانشگاه تهران به گوش می‌رسید مجلس هشتم شورای ملی نیز ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ قانونی را به تصویب رساند که سنگ بنای  قانون ازدواج  در ایران شد.

ادبیات ایران و جهان, از پیله تا پرواز, طاقچه, فرهنگستان

چنین کنند بزرگان 

چه بسا که اگر همان آدم های قدیمی، امروز، همان حرف ها را می زدند، برمی آشفتیم و به مناظره و مباحثه و مجادله برمی خاستیم؛ اما چون آن ها دیگر نیستند و به عبارتی دست شان از دنیا کوتاه است و پشت سر مرده هم نباید حرف زد، حرف شان را دربست می پذیریم.