نخست وزیر جاستین ترودو امروز شنبه نهم ماه می ، سخنان روزانه خود را به مروری بر اقدامات دولت برای حمایت از اقشار مختلف جامعه که در طول هفت…