سابقه تاریخی، زیبایی حیرت انگیز و تنوع گونه های گیاهی در این پارک دست به دست هم داده اند که از آن به عنوان جواهری تاریخی در ونکوور یاد شود.