گزارش تازه سازمان هواپیمایی ایران از مجموعه نقص‌های ارتباطی و اشتباهات فاحش در امر تصمیم‌ گیری حکایت دارد.