درمان افسردگی | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

برچسب: درمان افسردگی

حیات خلوت, روانشناسی, سبک زندگی

برای کمک به نیازهای عاطفی و روانی بدن چه باید کرد؟ 

این روزها و با وجود شرایط سخت زندگی برخی از نیازهای بدن برای داشتن زندگی سالم باید تامین شوند. این الزامات فقط غذای سالم یا ورزش منظم نیست. شما باید نیازهای عاطفی و روانی بدن خود را نیز برطرف کنید.

Café

Vulnerability 

The importance of belonging and attachment as a driving force in our lives has been proven by neuroscience, and the role vulnerability plays in building attachments is key, yet so very difficult for us to express. I was in the dark When I first became…